Cumartesi, May 21, 2022

HİZMETLER

AS/EN 9100:2016 standardına ilişkin; ISO 9001:2015 standardı üzerine gelen ilave isteklerin açıklandığı temel eğitimdir.  
AS/EN 9100:2016 gerekliliklerinin karşılanıp karşılanmadığının denetlenmesi için gerçekleştirilecek kuruluş içi denetimlerde görev alacak tetkik personelinin eğitimidir.
Temel Eğitim ile İç Tetkikçi Eğitiminin ardışık olarak ele alındığı eğitim paketidir.  
AS/EN 9100:2016 temelinde firmanın mevcut durumunun tetkik edilmesi; AS/EN 9100:2016 gerekliliklerinden sapmaların, geliştirilmesi ve önem verilmesi gereken alanların belirlenerek raporlanmasıdır.
AS/EN 9100:2016 gerekliliklerinin karşılanıp karşılanmadığının kuruluş adına denetlendiği ve raporlandığı kuruluş içi tetkiklerdir.
Kuruluşun AS/EN 9100:2016 [yeniden] belgelendirmesine konu olacak AS/EN 9100:2016 yönetim sisteminin alt yapısının hazırlanmasını, kurulumunun sağlanmasını, devreye alınmasını, işletilmesini ve sürdürülmesini teminen ele alınan planlı ve sistematik hizmetler bütünüdür. Mevcut Durum Değerlendirmesi, Temel Eğitim, İç Tetkikçi Eğitimi, İç Tetkik hizmetlerini de içeren sistem kurulumu, belgelendirme denetimi sonrası raporlanan ve düzeltme ve[ya] düzeltici faaliyet ihtiyacı olan alanlardaki desteği de kapsamaktadır.