Pazartesi, Ocak 17, 2022

YAKIN GELECEK

AS/EN 9100:2016 sürümünü müteakiben AS/EN 9101:2014 standardının da Ekim 2016 sonuna hadar “F” sürümüne güncellenmesi beklenmektedir. AS/EN 9101:2016 sürümünü müteakiben tüm AS/EN 9100 tetkikleri, Haziran 2017 itibariyle, her iki stnadardın “2016” sürümleri üzerinden üzerinden gerçekleştirilmeye başlanacaktır.

"F" sürümü ile beklenen değişiklikler özetle aşağıda verilmektedir:.

  • ISO 9001:2015, ISO 17021-1:2015 ve AS/EN 9100:2016 standartlarındaki etkileyen değişikliklerin içerilmesi ve rapor formlarının buna göre güncellenmesi,
  • Süreç başarım derecelendirilmesinin 4 seviyesinden 5 seviyesine çıkartılması,
  • Tetkik bulgularına bağlı olarak uygunsuzluk raporlanması şartının yeniden tanımlanması,
    • Aşağıda verilen ve “1” ya da “2” ile sonuçlanan süreç başarım derecelerinde uygunsuzluk raporlanacaktır.

web-pic