Pazartesi, Ocak 17, 2022

DENETİM DÖNGÜSÜ

Belgelendirme, 3 yıllık bir döngüyü kapsayacak şekilde planlanmakta ve uyglanmaktadır. İlk tetkik iki aşamalı olarak gerçekleştirilen belgelendirme tetkiki olup belgelendirme tetkikini takip eden bir sonraki yıl 1. ara kontrol tetkiki ve iki yıl sonrada 2. ara kontrol tetkiki gerçekleştirilmektedir. 3. yıl sonunda aynı döngü yeniden belgelendirme adı altında aynıyla tekrarlanmaktadır.

1- Belgelendirme 1. Aşama Denetimi,

Kuruluşun kalite yönetim sisteminin ana yapısının, dokümantasyonunun ve ana faaliyetlerden olan iç tetkik ile yönetim gözden geçirme toplantılarının gözden geçirilerek 2. Aşama için hazır olup olmadığının değerlendirildiği tetkiktir.

2- Belgelendirme 2.Aşama Denetimi,

Kuruluşun tüm süreçlerinin belirlenen şartları ve bu şartlar altındaki işlerliğinin gereklilikleri karşılayıp karşılamadığının denetlendiği kapsamlı tetkiktir.

3- Ara Kontrol Denetimleri,

Belgelendirme ve yeniden belgelendirme tetkiklerini takip eden ilk ve ikinci yıl sonlarında, kalite yönetim sisteminin belirli süreçlerini içerecek şekilde hazırlanan tetkik planı kapsamında gerçekleştirilen tetkiklerdir. 1. ve 2. ara kontrol tetkikleri ile tüm kalite yönetim sistemi bütünüyle tekrar denetlenmiş olmaktadır.

4- Yeniden Belgelendirme Denetimi

Belgelendirme, 1. ve 2. Ara kontrol tetkikleri ile tamamlanan 3 yıllık döngü sonrasında gerçekleştirilen ve belgelendirme ikinci aşama tetkik kapsamında olan denetimdir. Yeni bir 3 yıllık döngünün başlangıcıdır.

5- (Gerektiğinde) Takip Denetimi

Uygunsuzlukların kapatılması ya da “OASIS” üzerinden müşteri geri bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen tetkiklerdir.

 

 

Bu kategoriden diğerleri: « YAKIN GELECEK DENETİM »