Pazartesi, Ocak 17, 2022

AMAÇ VE TARİHÇE

Bu standart, AS/EN 9100 serisi yönetim sistemlerinin denetim sürecinin hazırlık, yürütülme ve raporlanması ile ilgili şartlarını tanımlamaktadır. Bu standardın AS/EN 9100 serisi yönetim sistemlerinin denetimlerinde kullanılması zorunludur. Belgelendirme kuruluşları ve tetkikçiler, bu standartta verilen şartlara uygun olarak denetimleri gerçekleştirmekle yükümlüdürler.

Bu standart, ilave olarak, AS/EN 9100 serisi standartlara uygunluk ve süreç etkinliği, kuruluş kalite yönetim sistemi dokümantasyonu ile müşteri/yasa gerekliliklerine ilişkin içerik ve yapıyı tanımlamaktadır.

Anılan standard; AS/EN 9100 standardının 2009/C sürümüne kadar bir kontrol listesi olarak kullanılmış ve bu niteliği AS/EN9101:2010 (D) sürümü ile son bulmuştur.

2009/C sürümü; süreç yaklaşımını engellemesi, denetçiyi kontrol listesinin tamamlanmasına odaklaması ve zamanın gerçek denetim dışında tüketilmesine yol açması nedeniyle istenmeyen durumlar yaratmaktaydı. Bunlara ek olarak, bu standard, AS/EN 9100:2009 ve ISO 17021 standartlarında verilen birinci ve ikinci aşama belgelendirme tetkik yaklaşımları ile aynı çizgide değildi.

2010/D sürümü; süreç yaklaşımının vurgulanmasını, kontrol listesinin tamamlanması için tüketilen enerjinin sistem uygunluğunun ve süreç etkinliğinin saptanması ve dokümante edilmesine yönlendirilmesini ve paydaşlara süreç performansı ve geçmişi ile ilgili faydalı bilgilerin sağlanmasını içermek üzere, AS/EN9100:2009 (C) standardı değişikliklerine dayanarak tamamen yeniden kaleme alınmıştır.

2010/D sürümü, raporlamada iyileştirme sağlamak ve süreç başarımını hesaplayabilmek adına, güncel ve geçerli olan 2014/E sürümüne taşınmıştır.

2014/E sürümü ile önemli değişikler hayata geçmiştir. Bu son sürüm kapsamında; anahtar başarım ölçütleri (KPI), planlanan faailyetler ve planlanan sonuçlar tanımları kapsama girmiştir. Tetkik kanıtlarının Süreç Matrisi (QMS Process Matrix) ve Süreç Etkinlik Değerlendirme Raporu (PEAR) üzerinden verilmesi temin edilerek Objektif Kanıt Kayıtları (OER) raporu kaldırılmıştır. Süreç için planlanan faaliyetler ve planlanan sonuçlar kullanılarak “PEAR” raporu içerisinde verilen Süreç Değerlendirme Matrisi ile süreç başarımının (1 ile 4 arasında) hesaplanması başlatılmıştır.

Bu kategoriden diğerleri: YAKIN GELECEK »