Pazartesi, Ocak 17, 2022

2009/C ve 2016/D SÜRÜM KAPSAMLARI

2009/C:

 • ISO 9001:2008 değişikliklerinin kapsanması,
 • ISO 9001:2008 üzerine ilave isteklerin tanımlanması,
  • Özel Şartlar/Kritik Birimler
  • Proje Yönetimi
  • Risk Yönetimi
  • Konfigürasyon Yönetimi
  • İş Aktarımlarının Kontrolü
  • Ürün Gerçekleştirme Ek Gereklilikleri
  • Ölçme, Analiz ve İyileştirme Ek Gereklilikleri
 • Kapsamının kara ve deniz platformlu savunma uygulamalarına yönelik sistemler için genişletilmesi,
 • “IAQG” stratejisi (zamanındalık, kalite) ile aynı çizgide bulunmanın temin edilmesi,
 • Paydaş ihtiyaçlarına yönelik yeni şartların benimsenmesi,
 • Paydaşlarca açıklığa kavuşturulması gereklidir diye değerlendirilen mevcut şartların aydınlatılması.

2016/D:

 • 10 madde üzerine yapılandırılan ISO 9001:2015’in esas alınması,
  • 1-Kapsam
  • 2-Atıf Yapılan Standartlar
  • 3-Terimler ve Tarifler
  • 4-Kuruluşun Bağlamı
  • 5-Liderlik
  • 6-Kalite Yönetim Sistemi Planlaması
  • 7-Destek
  • 8-Operasyon
  • 9-Performans Değerlendirme
  • 10-İyileştirme
 • ISO 9001:2015 ve[ya] AS/EN 9100:2009 üzerine ilave isteklerin/güncellemelerin kapsanması,
  • Ürün Emniyeti
  • İnsan Faktörleri
  • Risk
  • Önleyici Faaliyet
  • Taklit Parçalar
  • Konfigürasyon Yönetimi
  • Ürün Gerçekleştirme & Planlama
  • Teslimat Sonrası Hizmet
  • Proje Yönetimi
  • Tasarım ve Geliştirme
  • Supplier Management
  • Dış Kaynaklı Tedarik
  • Kalite El Kitabı
  • Yönetim Temsilcisi
 • Paydaş istek ve ihtiyaçlarının gözetilmesi.

2009/C:

 • Incorporate ISO 9001:2008 changes,
 • Definition of additional requirements onto ISO 9001:2008,
  • Special Requiements/Key Characteristics
  • Project Management
  • Risk Management
  • Configuration Management
  • Control of Work Transfers
  • Additional requirements onto Product Realization
  • Additional requirements onto Measurement, Analysis and Improvement
 • Expand scope to include land and sea based systems for defense applications,
 • Ensure alignment with IAQG strategy (on-time, on-quality performance),
 • Adopt new requirements based on stakeholders needs,
 • Improve existing requirements where stakeholders identified need for clarification.

2016/D:

 • Incorporate ISO 9001:2015 stractured onto 10 clauses basis,
  • 1-Scope
  • 2-Normative References
  • 3-Terms and Definitions
  • 4-Context of the Organization
  • 5-Leadership
  • 6-Planning for the QMS
  • 7-Support
  • 8-Operation
  • 9-Performance Evaluation
  • 10-Improvement
 • Incorporate additional requirements/updates onto ISO 9001:2015 and/or AS/EN9100:2009,
  • Product Safety
  • Human Factors
  • Risk
  • Preventive Action
  • Coenterfeit Parts
  • Configuration Management
  • Product Realization & Planning
  • Post Delivery Support
  • Project Management
  • Design & Development
  • Supplier Management
  • Quality Manual
  • Management Representative
 • Consideration of steakholders needs.
Bu kategoriden diğerleri: « GÜNCELLEME PAYDAŞLARI