Cumartesi, May 21, 2022

AS/EN 9100

ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı üzerine; havacılık, uzay ve savunma endüstrilerine münhasır ilave şartlar ile oluşturulmuş uluslararası bir kalite yönetim sistemi standardıdır.
Savunma, uzay ve havacılığa yönelik ürün tasarlayan/geliştiren, üreten ve kendi ürünlerine satış sonrası destek veren kuruluşlar için geliştirilmiş olmakla birlikte, dileyen herkesin kullanımına açıktır.
Öncelikli hedefleri kalite, zaman ve maliyet göstergelerinde iyileş[tir]me/geliş[tir]me sağlamaktır.
Havacılık, uzay ve savunma endüstrileri, AS/EN 9100’ü kendi tedarik zincirleri içerisinde kalitenin geliştirilmesi ve zamanında teslimatın aracı olarak kabul etmektedirler. Sektörün emniyet ve güvenilirlik talepleri, ürün kalitesine yönelik ihtiyaçları mükemmellik düzeyine doğru zorlamaktadır. Mükemmelliğe doğru ilerlemenin tek yöntemi ise, sürekli iyileşme için çalışmaktır. AS/EN 9100 kalite yönetim sistemi, sürekli iyileşmeyi anılan endüstrilere münhasır istekleri de gözeterek sağlayan önemli bir araçtır. Bu nedenle AS/EN 9100 belgelendirmesi, kalite standardının müşteriye kanıtlanmasına yardımcı olan bir kabul edilebilirlik işaretidir. AS/EN 9100 belgelendirilmesi aşağıda verilen faydalarla doğrudan ilişki kurmaktadır: Tek seslilik, farklılaşmaların azaltılması, kaynakların paylaşılması, mükerrer uygulamaların ve israfın azaltılması, Tüm paydaşlara ve tedarik zincirinin bütününe odaklanma, Dünya çapında gerçek…
İlk uluslararası uzay-havacılık kalite standardı, ISO TC20/11 Çalışma Grubu tarafından Madrid/İspanya’da 06.06.1999 tarihinde yayınlanmak üzere onaylanmıştır. Kasım 1999 ilk yayınını; 2001/A ve ISO 9001:2000 standardı ile uyumlu hala getirmek ve ilave havacılık ve uzay sektörü ihtiyaçlarını tanımlamak üzere 2004/B sürümleri izlemiştir. AS/EN 9100 standardı, ISO 9001:2008 ile uyumluluğu sağlamak ve savunma sektörünü de içermek üzere, Ocak 2015’de 2009/C sürümüne taşınmıştır. Önemli yapısal ve içerik değişikliğine konu olan ISO 9001:2015 ile aynı çizgide olmak ve güncel havacılık/uzay/savunma gerekliliklerini tanımlanmak amaçlarıyla, Standardın enson 2016/D sürümü Eylül 2016’da yayınlanmıştır. IAQG tarafından belirlenen takvime göre, tüm tetkikler Haziran 2017 itibariyle AS/EN 9100:2016 sürümü üzerinden gerçekleştirilmeye başlanacak ve tüm AS/EN 9100:2009 sürümlü belgeler…
Uluslararası Hava-Uzay Kalite Grubu (“International Aerospace Quality Group/IAQG”) standardın geliştirilmesinden ve sürdürülmesinden sorumludur. İlgili site adresi: http://www.iaqg.sae.org/iaqg/.  
“IAQG” ve sektör üyesi firmalar, “IAQG” Strateji Ekipleri, tedarikçiler, sivil uçuş güvenliği otoriteleri, savunma endüstrisi ve otoriteleri, uzay endüstrisi firmaları, yasal otoriteler ve ticari grup dernekleri.  
2009/C: ISO 9001:2008 değişikliklerinin kapsanması, ISO 9001:2008 üzerine ilave isteklerin tanımlanması, Özel Şartlar/Kritik Birimler Proje Yönetimi Risk Yönetimi Konfigürasyon Yönetimi İş Aktarımlarının Kontrolü Ürün Gerçekleştirme Ek Gereklilikleri Ölçme, Analiz ve İyileştirme Ek Gereklilikleri Kapsamının kara ve deniz platformlu savunma uygulamalarına yönelik sistemler için genişletilmesi, “IAQG” stratejisi (zamanındalık, kalite) ile aynı çizgide bulunmanın temin edilmesi, Paydaş ihtiyaçlarına yönelik yeni şartların benimsenmesi, Paydaşlarca açıklığa kavuşturulması gereklidir diye değerlendirilen mevcut şartların aydınlatılması. 2016/D: 10 madde üzerine yapılandırılan ISO 9001:2015’in esas alınması, 1-Kapsam 2-Atıf Yapılan Standartlar 3-Terimler ve Tarifler 4-Kuruluşun Bağlamı 5-Liderlik 6-Kalite Yönetim Sistemi Planlaması 7-Destek 8-Operasyon 9-Performans Değerlendirme 10-İyileştirme ISO 9001:2015 ve[ya] AS/EN…