Pazartesi, Ocak 17, 2022

DANIŞMAN SEÇİM KRİTERLERİ

Faaliyetin nitelik ve gerekliliklerine bağlı olarak üstlenilecek danışmanlık maliyeti için aşağıdaki kriterler değerlendirme sürecinde gözetilmelidir:

  • İlgili alandaki belgelenmiş yetkinlikler (örneğin AS9100 baş tetkikçi sertifikası, dolaylı ilgi gereği OHSAS 18001 ve ISO 14001 baş tetkikçi sertifikaları),
  • Uzmanlık,
  • Deneyim,
  • Kişisel Nitelikler (örneğin iletişim becerileri),
  • Yeterli zaman sunumu,
  • Erişilebilirlik,
  • Referanslar,

 

Bu kategoriden diğerleri: « DANIŞMANLIK İHTİYACI